Comenius Ełk - Kerpen


Idź do treści

HOME

Musik - eine Sprache, die jeder verstehtDeutsch-polnisches Comenius-Projekt

Von August 2012 bis August 2014 wird das Gymnasium der Stadt Kerpen (Europaschule) gemeinsam mit dem Gymnasium Nr. 2 im polnischen Ełk durchführen. Es soll das grenzüberschreitende, völkerverbindende Potenzial der Popularmusik in der Form genutzt warden. Ziel des Projektes ist es, mit den Schüler/innen ein ständig wachsendes musikalisches Gesamtwerk (Long Player) zu erschaffen, welches an verschiedenen Orten live aufgeführt und auf CD veröffentlicht werden soll. Darüber hinaus sind die Ausstrahlung eines Videoclips sowie die Veröffentlichung eines Bildbandes, der das Projekt dokumentiert, vorgesehen.
Die Idee des Projektes basiert darauf, den Gedanken des friedenssichernden, interkulturellen Europas, der im Zuge der Euro- und Finanzkrise stark aus dem Fokus gerückt ist, wieder stärker zu betonen. An der Seite von Oliver Strucken-Bathke (Projektleitung) werden außerdem Eva Peters (musikalisches Arrangement), Estrella Löwe-Lopez (Projektmanagement), Bernd Woidtke (Öffentlichkeitsarbeit) und Michael Schultes (kreative Textproduktion) an dem Projekt mitarbeiten.

Oliver Strucken-Bathke

Muzyka - język rozumiany przez wszystkichDwustronny Partnerki Projekt Szkół

Od sierpnia 2012 do sierpnia 2014 roku Gimnazjum nr 2 w Ełku wspólnie z gimnazjum w Kerpen (Nadrenia Północna-Westfalia) realizują projekt współpracy szkół w ramach programu Comenius pt.: „Muzyka- język rozumiany przez wszystkich”, który w całości finansowany jest ze środków unijnych. W ramach projektu przewidziana jest m. in. wymiana młodzieży. Celem projektu jest wzmocnienie poczucia tożsamości europejskiej wśród uczniów i uczennic za szkół partnerskich, porozumienie między narodami i wzmocnienie interkulturowych kompetencji dzięki wspólnemu muzykowaniu młodych ludzi oraz wspólne stworzenie i realizację utworu muzycznego, który przyczyni się do rozwoju dialogu międzykulturowego na płaszczyźnie muzycznej. Utwór muzyczny jest sukcesywnie rozwijany i nagrywany w jednej ze szkół partnerskich, a następnie drogą mailową wysyłany do szkoły partnerskiej, która dodaje do niego własne pomysły.
W miarę postępu pracy nad projektem dodawane są kolejne elementy utworu: instrumenty, śpiew, instrumenty perkusyjne itp.


Anna Gajewska

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.
Powrót do treści | Wróć do menu głównego